Оглас за организирање Хепенинг ,, Денови на оризот 2023 ” по пат на јавно наддавање