Оглас за организирање на културен настан “Духовна академија” по повод Петровден, празник на градот Кочани