Огласот за организирање Велигденски хепенинг по пат на јавно наддавање е на следниот линк.