Објавен оглас за јавна набавка на ИТ системи-сервери. Повеќе информации на линкот