Во вторник, 12 септември 2023 година, со почеток од 16:30 часот, во салата во Мултикултурниот центар во Кочани, Советот на Општина Кочани ќе ја одржи 34. редовна седница на чиј предлог-дневен ред се наоѓаат следниве точки:

  1. Предлог-одлука за давање финансиска помош на Доброволното противпожарно друштво – Кочани
  2. Предлог-правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на организирање на културната манифестација „Денови на кочанскиот ориз“ во општина Кочани
  3. Годишен план за вработување на Општина Кочани за 2024 година.