Започна кампањата „Мојот данок за мојата општина!“

 

До подобри општини, со навремено подмирување на данокот на имот!

Општина Кочани како партнер-општина на Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите се приклучува кон кампањата „Мојот данок за мојата општина!“.

Едукативната кампања „Мојот данок за мојата општина!“ има за цел да ја информира јавноста дека плаќањето на данокот на имот е должност на секој граѓанин којшто е даночен обврзник, но во исто време и придонес на поединецот за градење на подобра иднината на општината.

Доколку поседувате имот во одредена општина, тогаш автоматски сте даночни обврзници со законско право на даночно решение за вашиот имот, но и со законска обврска и лична должност за навремено подмирување на данокот.

Секој граѓанин како даночен обврзник треба да знае дека со навремено подмирување на данокот на имот, го полни директно општинскиот буџет, преку кој се реализираат сите планирани јавни и инфраструктурни проекти. Со ова, едноставно кажано, секој од нас лично придонесува за развојот на општината, која во иднина ќе ја красат: нови градинки, нови игралишта, нови улици, нови училишта, ново осветлување, нови паркови, еколошки проекти, нови проекти за економски развој.

Оваа кампања оттаму, цели и да придонесе кон навремено и прецизно информирање на даночните обврзници за сите права и обврски, како и правата и обврските на Општината поврзани со данокот на имот.

За да дознаете повеќе за данокот на имот погледнете го видеото на https://www.youtube.com/watch?v=kV46872donQ и информирајте повеќе од летокот објавен на линкот  (линк до летокот-мк верзија).

Потсетување и повик до граѓаните за подмирување на данокот на имот и на комуналната такса за 2022 година леток 1.

Потсетување и повик до граѓаните за подмирување на данокот на имот и на комуналната такса за 2022 година леток 2.