Кочани се наоѓа на 120 километри оддалеченост од Скопје во источниот дел на Република Македонија, поточно ја завзема северната страна на Кочанската котлина и го зафаќа просторот од двете страни на котлината, каде што таа ја напушта Осоговијата и ја проширува својата долина.

Градот има јужна поставеност кон подножјето на Осоговските планини (2252 м). На 8 км. кон југ плодната Кочанска котлина е затворена со планината Плачковица(1754 м.), а надморската височина на градското тло е до 450 м.