Претседател: Мишко Трајанов                                                             Телефон: 070/250-247
Дата на основање: 10.07.2009                                                               Адреса: с. Мојанци

 

Членови на совет:

Мишко Трајанов
Давор Димитров
Слободан Варинков
Роберт Арсов
Панче Зашев
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Арсов Димче

Членови на комисија:

Драги Семионов
Анче Јованов