Претседател: Ненад Стојанов                                                            Телефон: 070/250-489
Дата на основање: 22.12.2011                                                             Адреса: с. Грдовци

Членови на совет:

Ненад Стојанов
Јорданов Никола
Дејан Донев
Дејан Манев
Дарко Стојанов
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Драги Јорданов

Членови на комисија:

Љупчо Петров
Зоран Јакимов