Претседател: Манчов Мијалчо                                                             Телефон: 070/249-332
Дата на основање: 15.07.2009                                                               Адреса: с. Горни Подлог
Членови на совет:

Мијалче Манчев
Драги Димитријев
Бранко Манчев
Ванчо Јованов
Ванчо Паунов
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Ванчо Митев

Членови на комисија:

Слободан Јованов
Трајче Јованов