Петте сензори за индикативни мерења на пием 10 и пием 2,5 честички во амбиентниот воздух се поставени на територијата на општина Кочани на пет јавни објекти во Кочани: ОМУ „Ристо Јуруков“, СОУ „Гошо Викентиев“, СОУ „Љупчо Сантов“, на објектот „Сончогледи“ од Детската градинка „Павлина Велјанова“ и на административната зграда на КЈП „Водовод“.

Овде е поставен линкот за пристап до состојбите на мерните станици во живо за следење на квалитетот на воздухот.

За пристап до состојбите и информациите потребно е да ја симнете апликацијата на линкот:

https://getaircare.com/