КЈП “Водовод”
Официјална веб страна на комуналното јавно претпријатие “Водовод” – Кочани.

ЈОУ Библиотека „Искра“
Добредојдовте на официјалната веб страница на градската библиотека” Искра ” – Кочани.

Осогово регион
Добредојдовте на официјалната веб-страна на Осогово Регионот.

СОУ „Ѓошо Викентиев“
СОУ “Ѓошо Викентиев” е модерно средно училиште што образува кадри од: машинска, електротехничка, автoсообраќајна, а во блиско минато и од графичката, градежната и хемиско-технолошката струка.

СОУ „Љупчо Сантов“
ДСУ “Љупчо Сантов” единствената гимназија во Кочани, започнала да работи во учебната 1945/46 година. Во 1956/57 се запишани првите три паралелки економски техникум. Денес во нашата гимназија имаме две насоки: гимназиско реформирано образование (три изборни подрачја со по две под групи А и Б) и стручно образование (економски техничар и техничар за трговија и маркетинг-програма ФАРЕ).

Универзитет „Гоце Делчев“ – Правен факултет – Кочани
Структурата на додипломските и постдипломските студиски програми на Правниот факултет, со седиште во Кочани, ја чинат четири насоки: 1. ПРАВОСУДНА НАСОКА 2. ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА 3. ПРИМЕНЕТА ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЈА (модул Европско право) и 4. НОВИНАРСТВО И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА.

Основен суд – Кочани
Основниот суд во Кочани е првостепен суд со месна надлежност над општините Кочани, Зрновци и чешиново – Облешево и со проширена надлежност за предмети од подрачјата на Основните судови на Берово Делчево и Виница.

Полаки
Официјална веб страница на селото Полаки.

Хотел Гратче
Добредојдовте на страната на хотелот “Гратче“ – најубавиот хотел во Источна Македонија!

ФК „Осогово“
Првата фудбалска топка во Кочани ја донел Томе Ванѓелов во 1924 год. (тогашен претседател на општината Кочани), а веднаш потоа бил формиран и првиот фудбалски клуб “Султан Тепе”. Името неколкупати било менувано.ФК Витез, Хајдук за на крај да го добие името Осогово.

ФК „Кочани“
Официјална страница на фудбалскиот клуб “Кочани“.

Старо Кочани
Фотографии од старо Кочани.

Кочани низ музика
Музика посветена на Кочани или што ја исполнуваат музичари кои потекнуваат од Кочани.

Пониква Инфо
Откријте ја Пониква.