Поради епидемијата од болеста КОВИД-19, од петок, 10 април 2020 г. во 16 ч., на територијата на целата држава започнува да важи забраната за движење за сите граѓани, која ќе трае 24 часа, односно до 5 часот во понеделник, 13 април 2020 г.

Доколку жителите на соодветните населени места имаат потреба од движење за време на забраната, можат да контактираат со претставниците на нивните месни заедници, коишто поседуваат дозвола за движење.

Во продолжение се телефонските контакти на претставниците на месните заедници:

МЗ Бели – Здравко Данилов, 077 804 123

МЗ Горни Подлог – Илчо Јанев, 071 571 291

МЗ Долни Подлог – Симеон Соколов, 078 270 423

МЗ Грдовци – Иле Малинов, 078 350 580

МЗ Тркање – Киро Ангелов, 071 361 767

МЗ Оризари – Јордан Гацов, 070 553 923 и Ангел Спасов, 072 726 326

МЗ Нивичани – Ило Нешков, 071 389 811

МЗ Прибачево – Благој Стоименов, 078 507 069

МЗ Мојанци – Ванчо Иванов, 071 683 148.

Општина Кочани ги повикува граѓаните да се однесуваат совесно и одговорно за време на забраната за движење и да ги почитуваат мерките за заштита и спречување на ширење на коронавирусот.