КОМУНИКАЦИЈА СО ГРАЃАНИТЕ

Општина Кочани

Телефон: 033 274 001, 033 273 542

Е-адреса: info@kocani.gov.mk

Приемен термин на Градоначалникот за консултација со граѓаните: вторник 8 – 10 ч.

За итни приеми – секој работен ден од 7:30 – 15:30 ч.

За пријавување комунални проблеми, можете да ја користите алатката од веб-страницата на Општина Кочани Пријави проблем.

Инспекциски служби:

Николчо Гоцев, овластен градежен инспектор – 078 372 407

Лета Георгиевска, овластен инспектор за животна средина – 070 250 694

Александар Велков, овластен комунален инспектор – 076 397 053

Жаклина Пауновска Анѓелковиќ, овластен инспектор за патен сообраќај – 078 354 079

Комунални редари:

Игор Игнатов – 070 636 533

Влатко Јанкулов – 072 275 694

Листа на вработени во Општина Кочани