КОМУНИКАЦИЈА СО ГРАЃАНИТЕ

Општина Кочани

Телефон: 033 274 001, 033 273 542

Е-адреса: info@kocani.gov.mk

Приемен термин на Градоначалникот за консултација со граѓаните: вторник од 12 до 14 ч.

За итни приеми – секој работен ден од 7:30 – 09:00 ч.

За пријавување комунални проблеми, можете да ја користите алатката од веб-страницата на Општина Кочани Пријави проблем и апликацијата мЗаедница.

Начин на добивање на информација од јавен карактер

Инспекциски служби:

Николчо Гоцев, овластен градежен инспектор – 078 372 407

Лета Георгиевска, овластен инспектор за животна средина – 070 250 694

Александар Велков, овластен комунален инспектор – 076 397 053

Жаклина Пауновска Анѓелковиќ, овластен инспектор за патен сообраќај – 078 354 079

Комунални редари:

Игор Игнатов – 070 636 533

Влатко Јанкулов – 072 275 694

Листа на вработени во Општина Кочани

– Програма за комуникација на Општина Кочани за 2023 година

Извештај за реализацијата на Програмата за комуникација за 2022 година

– Процедурата за внатрешна комуникација на Општина Кочани