Поради неповолните временски услови најавеното прскање противкомарциза 22 август 2017 (понеделник спрема вторник) во ноќните часови сеодложува за 25 август (четврток спрема петок). Во третата фаза од запрашувањето од земја, ќе бидат опфатени 300 хектариво градот Кочани и во селата Тркање, Мојанци, Горни и Долни Подлог,Грдовци, Прибачево и Оризари. Пчеларите треба да ги преземат потребните заштитни мерки. Доколку временските услови се неповолни (ветер, дожд) третирањето ќе сеодложи за следниот поволен ден.

Лица за контакт:

Лета Георгиевска, 070/250-694

Влатко Јанкулов, 072/275-694