КЈП „Водовод“ – Кочани ги известува жителите на Кочани дека во вторник, на 14 јуни 2016 год., фирмата за вршење шинтерски услуги „ВСЦ Тодор Велков“ – Куманово, ќе спроведе акција за заловување на кучињата скитници.

Сите граѓани коишто чуваат домашни кучиња нека ги заштитат, за да не дојде до несакани последици.