Денеска во Мултикултурниот центар во Кочани се одржа информативен ден за аплицирање со проектни концепти во Првиот повик која се реализира од Територијалната стратегија во рамките на INTERREG ИПА Програмата за прекугранична соработка Република Северна Македонија со Република Бугарија.

Целта на денешниот настан беше да се означи официјалниот почеток на новиот програмски период во кој ќе се финансираат проекти за прекуграничен развој до 2027 година. Овој настан им помогна на сите заинтересирани апликанти да дознаат повеќе детали околу објавениот повик за аплицирање со проектни концепти и да добијат одговори на своите прашања.

Општина Кочани и претходно беше краен корисник на два претходни проекти кои исто така беа реализирани со прекугранична соработка со Република Бугарија, односно прокетот „Зелени згради за заедничка зелена иднина“, проект со кој што Општина Кочани ја подигна енергетската ефикасност на административната зграда и проектот „Нашето заедничко минато – патека за заедничка иднина“, проект со кој беше реконструирана салата на Мултикултурниот центар во Кочани.