Интерен оглас бр.01/2024 за унапредување на 2 административни службеници