Општина Кочани објави оглас за јавна набавка: Изградба на ул.“Маршал Тито“ с.Тркање, крак 2, крак 3 и крак 4. Повеќе информации на линкот