Општина Кочани објави оглас за јавна набавка за оглас: Изградба на заштитни огради во општина Кочани. Повеќе информации на следниов линк