Во прилог на линковите подолу се поставени Извештај за стратегиска оцена на животна средина за просторен план на источен плански регион и Нацрт план на источен плански регион.

Секое ваше мислење во врска со приложените документи можете да го испратите на следнава емаил адреса info@kocani.gov.mk.

ПРИЛОГ ДОКУМЕНТИ

Нацрт план на источен плански регион

Извештај за стратегиска оцена