КЈП „Водовод“ги известува корисниците на услугата за изнесување смет дека можат да набават пластични канти за отпад со капацитет од 120 литри по цена од 1 300 денари.

Отплатата на кантите може да се врши одложено на 12 рати, со склучен договор.

Заинтересираните треба да се пријават во управата на КЈП „Водовод“ – Кочани

Дополнителни информации: 033/279-115