ИЗВЕСТУВАЊЕ

ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ СЕ ПРИЈАВИЛЕ НА ЈАВНИОТ КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТУРИ ЗА ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2021 ГОДИНА

  1. Ден, место и начин на тестирање:

Тестирањето на кандидатите кои во периодот од 17.08. до 18.08.2021 година се пријавиле на  Јавниот конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктури за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година ќе се спроведе во простории (училници) на СОУ „Љупчо Сантов“ Кочани на 20.08.2021 година.

ПОВЕЌЕ НА ЛИНКОТ ПОДОЛУ:

https://kocani.gov.mk/wp-content/uploads/2021/08/известување-за-тестирање-18.08.2021.docx