Утрешниот термин за прием на граѓаните кај градоначалникот (вторник) 04.10.2022 година ќе се одвива во изменет термин, односно од 11 до 12 часот.

Измената во терминот се однесува само на утрешниот прием, во иднина останува вообичаениот термин од 12 до 14 часот. 

За сите итни приеми  – секој работен ден од 7:30 – 9:00 ч.