ЕВН најавува прекин на електричната струја во Кочани

Поради интервенции во мрежата што ќе ги изведе операторот на дистрибутивниот систем, снабдувањето со електрична енергија во Кочани ќе биде плански прекинато на 25 Октомври 2021 година.

Од 7:30 ч. до 11:00 ч. прекин ќе има во Кочани, ул. Стамен Манов, ул. Славчо Стојменов, ул. Партизанска, ул. Шукри Шаин – ромско маало.