ЕВН најавува прекин на електричната струја во Кочани

Поради интервенции во мрежата што ќе ги изведе операторот на дистрибутивниот систем, снабдувањето со електрична енергија во Кочани ќе биде плански прекинато на 25 Октомври 2021 година.

Од 9 до 14:00 ч. прекин ќе има во Кочани, ул. Тодосија Паунов (од градското кино до кафана Два другара кај кружниот тек), Градски кино Бели Мугри, ул. Кеј на Револуцијата (од мостот кај хотел Ледер до градското кино), од 8:30 до 15:00 ч. прекин ќе има во Кочани, ул. Роза Петрова (околу зграда Белведере), ул. 1-ви Мај, ул. Мородвиска Епископија, ул. Пере Тошев (дел), Станбена зграда Белведере на ул. Роза Петрова и од 9:00 до 09:30 ч. прекин ќе има во Кочани, Објектите во кругот на Медицинскиот центар во Кочани – сите оделенија и Ковид центарот.