ЕВН најавува прекин на електричната струја во Кочани

Поради интервенции во мрежата што ќе ги изведе операторот на дистрибутивниот систем, снабдувањето со електрична енергија во Кочани ќе биде плански прекинато на 18 и 19 Септември 2021 година.

Од 9 до 17 ч. прекин ќе има во Кочани, м. в. Туртел, објект на АРМ и објект на МРТ.