ЕВН најавува прекин на електричната струја во Кочани

Поради интервенции во мрежата што ќе ги изведе операторот на дистрибутивниот систем, снабдувањето со електрична енергија во Кочани ќе биде плански прекинато на 13 Мај 2022 година.

Во петок на 13.05. 2022 од 09:30 ч. до 12:30 ч. прекин ќе има во Кочани, во зградата на Општина Кочани.