ЕВН најавува прекин на електричната струја во Кочани

Поради интервенции во мрежата што ќе ги изведе операторот на дистрибутивниот систем, снабдувањето со електрична енергија во Кочани ќе биде плански прекинато на 29 Ноември 2021 година.

Во понеделник на 29.11. 2021 од 08:00 ч. до 09:00 ч. прекин ќе има во Кочани, Објект на Македонска Пошта и Телеком на ул. Маршал Тито во Кочани.