Утре (вторник) 16.08.2022 година, нема да се одржи денот за прием на граѓани поради службено отсуство на градоначалникот и секретарот на Општина Кочани.
Приемниот ден се одложува за следниот вторник 23.08.2022 година од 12 до 14 ч.

За сите итни приеми  – секој работен ден од 7:30 – 9:00 ч.