Со оглед дека и по пролонгирањето на рокот за пријавување на кандидати за инструктори и попишувачи има недоволен број на кандидати за реонски попишувачи , се одлучи конкурсот да се продолжи до 25.08.2021 година.

Со конкурсот ќе се бараат лица за реонски попишувачи, бидејќи се цени дека има доволен број за реонски инструктори.

Ќе се тестираат и кандидати за инструктори и попишувачи, при што ќе се изврши избор и на двете категории на кандидати. Остатокот од кандидатите за реонски попишувачи ќе се изберат на повторниот конкурс.

Тоа значи дека веке пријавените кандидати нема потреба повторно да поднесуваат пријава.

Повеќе на ЛИНКОТ