Започнаа градежните активности на улицата „Даниел Стефанов“ во Долни Подлог.

Улицата е со должина од 366 метри и ширина од 3.5 до 4 метри.

Вкупната сума за изградба и асфалтирање на оваа улица изнесува 2.100.000 денари со ДДВ.

Изведувач на работите е фирмата „Коле Транс“.