Извадок од Нацрт- записникот од Деведесет и деветтата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 17 август 2021 година.