Јавната трибина за планирање на општинскиот буџет за култура што ја организира Одделението за јавни дејности во Општина Кочани, ќе се одржи в петок на 17 ноември, во 18 ч. во Салата на Советот на Општина Кочани. Терминот се поместува еден ден подоцна од првично најавениот, за што се извинуваме.

Ги повикуваме здруженијата, институциите од културата и сите уметници и поединци кои можат да дадат придонес во креирањето на буџетот за култура да земат непосредно учество во одлучувањето за работи од јавен интерес од локално значење и во надлежност на општината.