Во присуство на граѓани, претставници на здруженија, институции и на приватниот сектор од Кочани, во салата на Мултикултурниот центар во Кочани се одржа втората работилница за изработка на Стратегијата за безбедност на сообраќајот во Кочани, организирана од Општина Кочани.

Присутните ги поздрави градоначалникот Љупчо Папазов, а на работилницата учествуваше и Филип Трајковиќ, специјалист и меѓународен ревизор за безбедност на патиштата во државата, општините и органите за патишта на РСМ во проектот за поврзување на локални патишта на Министерството за транспорт и врски, кој говореше за глобалните трендови за безбедност на патиштата во светот и во Европа и за Глобалниот план за безбедност на патишта.

Во координација на општинскиот инспектор за патен сообраќај во Општина Кочани Жаклина Пауновска Анѓелковиќ, се работеше свот анализа, при што учесниците ги забележаа силните и слабите страни, можностите и заканите за безбедноста во сообраќајот. Исто така беше презентирана и работната верзија на Сообраќајниот проект за централното градско подрачје и воведување зонско паркирање во Кочани.

Следната работилница ќе опфати дефинирање на конкретни цели и подготовка на оперативни планови. Се очекува стратегијата да биде готова во октомври, кога ќе се разгледува од членовите на Советот на Општина Кочани.