Во периодот од 19 ноември до 20 декември 2018 година ќе има времена измена на режимот и условите на сообраќајот на улиците „Тодосија Паунов“, помеѓу крстосниците со улицата „Киро Кикенски“ и улицата „Македонска“.
Времената измена на сообраќајот е поради изградба на објект на главниот колектор.