Во вторник и среда, 5 и 6 мај 2020 година, од 8 до 15 часот, ќе биде во прекин на сообраќајот на патот од селото Мојанци до Подрачното основно училиште во селото Подлог.

Времената измена на сообраќајот на општинскиот пат од Горни Подлог до Мојанци е поради  изведување градежни работи.

Се повикуваат учесниците во сообраќајот да ја почитуваат измената и да се прилагодуваат кон условите во сообраќајот.