Oпштина Кочани објави оглас за доделување на договор за јавна набавка за предмет Бетонирање на пристапни патеки,  улици и тротоари за подетални информаци на следниот линк