Општина Кочани организира бесплатни курсеви за граѓаните на Кочани и тоа:

– курс по англиски јазик – II, VI, VII и VIII степен;

– курс по германски јазик – IV степен;

– курс по информатика – II степен.

Право на пријавување имаат сите граѓани на Кочани со наполнети 18 години.

Рокот за пријавување е до 15 март 2015 година, а пријавувањето се врши во Едношалтерска канцеларија на Општина Кочани, со образец за пријавување.

Курсевите ќе започнат на 20 март 2015 година.