На 04.10 2023 година во просториите на Општина Кочани како и на зоом платформата,се реализираше Работилница  за ко-креирање | Панел дискусија „Секторот туризам  – одржливост, зелени работни места и младите“

На истата присуствуваа вработени во општини,невладини организации  заинтересирани млади,стручни лица и други заинтересирани за темата кои се пријавија на  повикот за учество на работилницата објавен од Еко Логик-Скопје. Средбата на која присуствуваа 30 учесници ја  отвори градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов .

Активноста е е во рамки на проектот PREPARE (ПРИПЕР) Промовирање заштита на природата и учење за климатските  финансиран од Европската Унија преку ЕРАЗМУС+ програмата координатор на проектот е општина Ушак од Турција.

Други партнери во проектот се:

  • Општина Селчи – Италија
  • Општина Метаморфозис – Грција
  • Општина Кочани – Македонија •
  • Еко Логик – Македонија
  • Sustainable development Association (SDA) – Турција
  • System Dynamics Italian Chapter – Италија
  • LATRA Innovation Lab – Грција • Symplexis – Грција