На 10 јули во Кочанско – второ прскање од земја против комарци