Комисии за 45та седница на совет на општина Кочани

Комисии за 44та седница на совет на општина Кочани

Комисии за 43та седница на совет на општина Кочани

Комисии за 42ра седница на совет на општина Кочани

Комисии за 41ва седница на совет на општина Кочани

Комисии за 40та седница на совет на општина Кочани