Извадок од нацрт – записникот на 103 седница на Владата на РСМ во врска со спречувањето на ширењето на COVID – 19