Општина Кочани, ул. „Раде Кратовче“ бр.1, 2300 Кочани, Република Македонија     e-mail: info@kocani.gov.mk                Copyright © Opstina Kochani 2003, All rights reserved


 

ВЕСТИ

ОПШТИНА КОЧАНИ

 

11. април 2011

АСФАЛТИРАЊЕ НА УГОРНИНИ ВО КОЧАНИ И ОРИЗАРИ

Над 300 м угорнини во Кочани и Оризари ќе добијат асфалт. Во тек се подготовките на улиците за асфалтирање.

Се работи на улиците "Пиринска", "Крум Вранински", "Стамен Манов", "Блаже Поп Арсов" и на "Осоговска" во Оризари.

Според Влатко Димитров, раководител на Секторот за урбанизам во Општина Кочани приоритет за асфалтирање се угорнините за да се стопира создавањето наноси од земја.

                 Асфалтирање угорнини