Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Free Wi-Fi
На следнава мапа можете да ги видите локациите за бесплатен интернет.
Локациите со бесплатен интернет се:


ОУ „Раде Кратовче“ - Кочани

Зграда на Општина Кочани

ЈОУ Библиотека „Искра“ - Кочани

ЈП „Водовод“ - Кочани

ОМУ „Ристо Јуруков“ - Кочани

Дом на Култура „Бели Мугри“ - Кочани

ОУ „Кирил и Методиј“ - Кочани

ОУ „Никола Карев“ - Кочани

СОУ „Љупчо Сантов“ - Кочани

ОУ „Малина Попиванова“ - Кочани

СОУ „Гошо Викентиев“ - Кочани
Untitled Document
Локалитети