Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Вести
Поставен камен-темелник на Пречистителната станица за отпадни води во Кочани
На парцела во селото Мојанци денеска беше поставен камен-темелник на Пречистителната станица за отпадни води, како дел од Проектот за третман на отпадните води во Кочани, финансиран од Владата на Швајцарија со приближно 21 милион швајцарски франци.

– Проектот опфаќа проширување на канализацискиот систем во Кочани вклучително и изградба на главен колектор долг 12 км, изградба на пречистителна станица за отпадни води, корпоративен развој на Комуналното јавно претпријатие „Водовод“, подигнување на јавната свест и зајакнување на секторот за отпадни води односно дијалог за политиките – рече во обраќањето градоначалникот на Општина Кочани, Ратко Димитровски.

– Со овој проект Брегалница ќе биде заштитена од загадувањето предизвикано од отпадните води од градот Кочани. За жителите на градот и околните населби кои се опфатени со водоводниот и канализацискиот систем, некаде околу 40 илјади евидентирани корисници, како и за дополнителни 200 илјади жители кои гравитираат по течението на реката Брегалница ќе обезбедиме поквалитетни животни стандарди и поздрава животна средина – истакна министерот за животна средина и просторно планирање, Садула Дураку во своето обраќање.

Швајцарската амбасадорка Сибиле Сутер Тејада истакна дека нивните очекувања за побрз и одржлив развој на регионот на Брегалницата се прилично високи, поради неколку интервенции поддржани од Владата на Швајцарија.– Убедена сум дека проектите поврзани со управувањето со речните сливови, пречистителни станици за отпадни води и зачувување на природата се надополнуваат едни со други и ќе им понудат на граѓаните широк спектар на економски можности без загадување или загрозување на природните богатства на регионот – рече Тејада.Целиот проект чини околу 23 милиони швајцарски франци, од кои 92 проценти се грант од Владата на Швајцарија, 7 % од Владата на Република Македонија, 1 % од Општина Кочани и од КЈП „Водовод“. Овој проект е се реализира со најголемата швајцарска донација во Република Македонија.За изведба на пречистителната станица по принцип клуч на рака, по тендерска постапка е избрана германската компанија WTE, a нејзин подизведувач е „Жикол“ од Струмица. Станицата е со концепт за намален оперативен и трошок за одржување, со влезна пумпна станица, примарно прочистување, биолошки третман, стабилизација на милта од отпадната вода и нејзино цедење.Работите на проектот за третман на отпадните води започнаа во 2012 година кога со донација од Државниот секретаријат за економски работи – SECO, се изработи физибилити студија за третман на отпадните води во Кочани. Две години подоцна беше склучен договор за финансирање на овој проект меѓу владите на Република Македонија и на Швајцарската Конфедерација. Изведувачот на првиот дел од колекторот, „Бауер БГ“ се очекува да ја заврши својата задача во наредните 10 месеци, а објектот Пречистителна станица е планирано да биде изграден до ноември 2018 година.
Untitled Document
Локалитети