Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Вести
Асфалт за улици во неколку полски села во Кочанско
Деновиве во неколку населени места од полскиот дел на Кочани се асфалтираат кратки улици.

Според Драги Илијевски, раководител на Одделението за уредување на градежното земјиште во Општина Кочани, во моментот се поставува асфалт на улици во селата Долни Подлог и Мојанци. Асфалтирани се и улици во Тркање и Прибачево, а наредните денови ќе се работи на асфалтирање во Оризари.

- Станува збор за улици со различна ширина и должина, но тоа се пред сè кратки улици, кои се важни за жителите од овие населени места – изјави Илијевски. Изведувач на работите е скопското градежно претпријатие „Битен“, а парите се од Буџетот на Општина Кочани.

Untitled Document
Локалитети