Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Месна заедница с. Грдовци
Претседател: Ненад Стојанов
Дата на основање: 22.12.2011
Телефон: 070/250-489
Адреса: с. Грдовци
Членови на совет:
Ненад Стојанов
Јорданов Никола
Дејан Донев
Дејан Манев
Дарко Стојанов
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Драги Јорданов
Членови на комисија:
Љупчо Петров
Зоран Јакимов
Untitled Document
Локалитети