Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Петровденски турнир во мал фудбал
По повод празникот на Кочани, Петровден, на спортските терени во Кочани се одржува турнир во мал фудбал, на кој учествуваат екипи од повеќе стопански субјекти. Учесниците на овој турнир плаќаат котизација, а собраните пари се распределуваат на најдобрите екипи.

Општина Кочани, како организатор на Петровденскиот турнир за најуспешните екипи и поединци обезбедува пехари и медали.

Untitled Document
Локалитети