Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Училиштен турнир во шах
По иницијатива на Општина Кочани и наставниците по физичко и здравствено образование, се организира турнир во шах за учениците од основното образование.

На првиот училиштен турнир во шах, триесетина ученици одиграа симултанка со кочанскиот интернационален мајстор во шах, Ванчо Стаменков.

Untitled Document
Локалитети